Pomysł

Doradztwo Inwestycyjne / masz kapitał i nie wiesz w co zainwestować - pomożemy

Nasze usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego koncentrują się przede wszystkim na: wyborze najlepszej nieruchomości pod konkretną inwestycję, uwzględniając zarówno rodzaj i lokalizację obiektu, jak i możliwości oraz oczekiwania Klienta

  • szczegółowym zaplanowaniu inwestycji już na etapie projektowania, poprzez analizę możliwości zagospodarowania terenu w świetle przepisów prawnych i wskazanie najbardziej efektywnego, a jednocześnie ekonomicznego wariantu,
  • pomocy w zakupie nieruchomości, wraz ze szczegółową analizą stanu prawnego, identyfikacją ryzyk związanych z inwestycją, ustaleniem zbieżności ceny sprzedaży nieruchomości z jej rynkową wartością,
  • udzielaniu porad dotyczących realizacji inwestycji Klienta, których zakres obejmuje przepisy prawa dotyczące nieruchomości, regulację stanu prawnego nieruchomości, oszacowanie końcowych, realnych cen sprzedaży lub czynszu najmu.